Infomentor serie

Kund: Infomentor
Projekt: Seriekoncept för kundtidning