Merbo broschyr

Kund: Foam System AB
Projekt: Idé och design av säljbroschyr
Samarbete: Framfart AB, Börje Bengtsson