Ballingslöv kundtidning

Kund: Ballingslöv International AB
Projekt: Design av kundtidning
Samarbete: Framfart AB, Börje Bengtsson