Ferrero säljapp

Kund: Ferrero Scandinavia AB
Projekt: Upplägg och design av app med kampanjer mot butik